×

Psychiatria

×

Szkolenia

Sytuacja kryzysowa - wypadek, napad, pożar, akt terroru, stan nagły w firmie – metody postępowania w celu ochrony uczestników przed skutkami urazu psychicznego

Skutki sytuacji kryzysowej są różnorodne, często odroczone w czasie, mogą sprawiać uczestnikom i organizacji wiele problemów. Uczestnicy ponoszą bezpośrednie konsekwencje w postaci zaburzeń emocjonalnych (niepokój, lęk, depresja, zachowania agresywne), wolicjonalnych (problemy ze zdolnością do podejmowania właściwych decyzji), miewają również kłopoty z koncentracją i pamięcią. Ich rodziny oraz współpracownicy zostają dotknięci kryzysem pośrednio – angażują się emocjonalnie w stan i przeżycia uczestników sytuacji kryzysowej, co również może wpływać na ich stan psychiczny.

W firmie (organizacji) doprowadza to do spadku wydajności i jakości pracy. Wynikiem mniejszego skupienia pracowników na zadaniach merytorycznych jest zwiększenie liczby błędów, a nawet kolejne wypadki przy pracy. Mogą pojawić się również wątpliwości pracowników co do dostatecznej dbałości firmy o ich zdrowie lub poczucie braku wsparcia ze strony pracodawcy.

Założenia teoretyczne

By pomóc uczestnikom i zminimalizować negatywne skutki dla nich i dla organizacji, potrzeba przeprowadzić podstawowe działania w ciągu 72 godzin od sytuacji kryzysowej.

Organizacja przeprowadza następujące działania:

- określenie zakresu działań osób odpowiedzialnych za akcję w sytuacji kryzysowej,

- bezpośrednio po stanie kryzysu (lub w trakcie)- zebranie informacji od pracowników firmy. Co i gdzie się wydarzyło? Na czym polega problem? Kto jest uczestnikiem zdarzenia? Jakie są szkody zdrowotne, psychiczne, moralne, itp.?,

- zabezpieczenie materiałów z kryzysu (np. wypadku) przez odpowiednie służby, które są zobligowane do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej,

- jeśli to konieczne: bezpośrednie wsparcie materialne uczestników sytuacji kryzysowej lub ich rodzin (np. w formie zapomogi),

- uruchomienie procedury pomocy psychologicznej dla uczestników -konieczne określenie miejsca ich pobytu, zabezpieczenie miejsca spotkań do pracy psychoterapeutycznej, ustalenie czasu i miejsc spotkań,

- prowadzenie jasnej komunikacji z personelem na temat przebiegu, skutków i powodów sytuacji kryzysowej oraz tego jak organizacja pomaga uczestnikom; komunikacja obejmuje też informacje dla mediów - o ile zachodzi taka potrzeba.

Pomoc psychologiczna dla uczestników

Ma na celu zminimalizowanie skutków psychologicznych kryzysu i przeciwdziałanie zespołowi stresu pourazowego. Ma charakter grupowy lub dodatkowo (jeśli to konieczne) może dotyczyć określonych osób, które szczególnie zostały dotknięte sytuacją kryzysową.

- Wsparcie psychologiczne. Uczestnicy mogą odczuć, że nie są sami ze skutkami emocjonalnymi sytuacji kryzysowej, co redukuje niepokój i lęk.

- Przepracowanie sytuacji kryzysowej. Powrót do wydarzeń - co robili uczestnicy, jakie były ich myśli i emocje. Analiza aktualnych przemyśleń, emocji i tworzenie alternatywnych sposobów zachowań w podobnych sytuacjach. Działanie to ma wymiar praktyczny i terapeutyczny - uczestnicy wypracowują lepsze zasady zachowania w danej sytuacji, a zarazem czują się bardziej przygotowani na przyszłość. Dochodzi do redukcji lęku i niepokoju.

- Nauka/ćwiczenie technik redukujących napięcie i inne emocje w sytuacji silnego stresu.

Jako ważne uzupełnienie należy uznać wizytę uczestników w miejscu kryzysu (najpóźniej w ciągu 72 godzin!). Kontakt z miejscem, gdzie doszło do kryzysu budzi wspomnienia, a zarazem poprzez to, że upłynął już pewien czas i nic negatywnego w tym miejscu się nie dzieje, pozwala „zacierać” w pamięci uczestników samo zdarzenie kryzysowe.

Przepracowanie sytuacji kryzysowej

1. Wstęp dla uczestników - dlaczego jest przeprowadzony trening? Kto i dlaczego o tym zadecydował i jaki ma to związek z uczestnikami? Wiadomości teoretyczne - czym jest stres pourazowy i jak mu zapobiegać. Jak przygotowuje się ludzi do zwiększonego stresu - techniki służące przygotowaniu się na zwiększony wysiłek, stres i pomagające w stanach urazu (traumy).

2. Opowieść o wypadku - relacje uczestników. Nacisk na przeżywanie faktów. -co czuli i co czują uczestnicy.

3. Osobiste skojarzenia, przemyślenia związane z własnym zachowaniem, czy zachowaniem innych osób.

4. Techniki „auto”- transowe (medytacyjne, hipnotyczne) stosowane od lat np. w wojsku i innych służbach. Polegają na wytrenowaniu u uczestników umiejętności wpływu na własne emocje poprzez zestaw poleceń dotyczących pracy ciała i pracy umysłu. Wyjaśnienie techniki transu. Wszyscy uczestnicy mogą spróbować.

5. Wnioski, podsumowanie. Dlaczego doszło do wypadku?

Podsumowanie: Życie niesie ze sobą wiele kryzysów. Rzecz w tym, byśmy byli na nie przygotowani, a co najważniejsze – wyciągnęli z nich konstruktywne wnioski.

Oferta

Farmakoterapia

Farmakoterapia

Leczenie chorób oraz ich objawów przy zastosowaniu leków przynoszą szybkie efekty w postaci poprawy samopoczucia i komfortu pacjentów. Są to skuteczne metody na dalszych etapach diagnozowania i leczenia.

CZYTAJ WIĘCEJ
Jak zarobić naprawdę duże pieniądze

Jak zarobić naprawdę duże pieniądze

Metody psychotechniki pomagają osiągać życiowe cele. Istnieją określone autosugestywne techniki pracy z własnym umysłem, które służą do potrzebnych nam przemian ale i do odpoczynku, do motywowania się. Poznaj je. Po prostu zgłoś się na kurs.

CZYTAJ WIĘCEJ
Psychoterapia

Psychoterapia

Metody psychotechniki pomagają osiągać życiowe cele. Istnieją określone autosugestywne techniki pracy z własnym umysłem, które służą do potrzebnych nam przemian ale i do odpoczynku, do motywowania się. Poznaj je. Po prostu zgłoś się na kurs.

CZYTAJ WIĘCEJ
Leczenie bólu, schorzenia psychosomatyczne

Leczenie bólu, schorzenia psychosomatyczne

Ucząc się odpowiednich technik redukujących, znoszących ból czy inne przykre lub kłopotliwe doznania, a poznasz sposób na kontrolowanie doznań płynących z ciała.

CZYTAJ WIĘCEJ
Hipnoza

Hipnoza

To stan, w którym uwaga osoby jest koncentrowana na wytypowanych bodźcach, świadomość innych bodźców jest wówczas znacznie ograniczona. Osąd osoby poddanej hipnozie jest częściowo zawieszony.

CZYTAJ WIĘCEJ
Używki

Używki

Spotkania w formie warsztatów, na których poznajemy metody skutecznego pozbycia się niechcianych nałogów. Warsztaty dla osób, które chcą zmienić swoje życie.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wizyta domowa

Wizyta domowa

Wygodny sposób na konsultację lekarską. Współpracujemy z lekarzami o długoletniej praktyce zawodowej i wysokich kwalifikacjach. Dostosujemy czas wizyty do Twoich oczekiwań.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wypalenie zawodowe – zapobieganie i metody leczenia

Wypalenie zawodowe – zapobieganie i metody leczenia

to zmora wielu osób. Szereg szkoleń, które oferujemy pomagają managerom, ale też pracownikom w ochronie przed zjawiskiem obniżenia zaangażowania zawodowego.

CZYTAJ WIĘCEJ
Grupowa psychoterapia/hipnoza

Grupowa psychoterapia/hipnoza

Grupowe zajęcia wykorzystujące zaawansowane techniki psychoterapii i hipnozy w leczeniu zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wzmacnianie odporności na stres.

Wzmacnianie odporności na stres.

Zespół szkoleń oraz technik, które pomagają zmagać się z problemem stresu wywołanego sytuacją życiową lub zawodową. Na szkoleniu uczymy jak w ciągu kilku minut przywrócić równowagę wewnętrzną.

CZYTAJ WIĘCEJ
Warsztaty

Warsztaty

To personalne zajęcia w celach terapii lub podnoszenia osobistych preferencji na zaburzenia emocjonalne. Terapie prowadzone są na zamówienie: dla osób prywatnych, organizacji lub firm.

CZYTAJ WIĘCEJ
Wystawianie opini lekarskich

Wystawianie opini lekarskich

Potrzebujesz opinii w zakresie zdrowia psychicznego? Wystawiamy zaświadczenia dla osób prywatnych oraz na zlecenie firm i instytucji państwowych dotyczące aktualnego, przeszłego lub prognozowanego stanu zdrowia psychicznego do celów orzeczniczych.

CZYTAJ WIĘCEJ